Kaynak:
www.ortohum.gov.tr

 


BOLKAR dağlarındaki doğal karaçam populasyonlarının izoenzim çeşitliliği
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü

BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI BÖLÜM BAŞMÜHENDİSLİĞİ
BOLKAR DAĞLARINDAKİ DOĞAL KARAÇAM (Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) POPULASYONLARININ İZOENZİM ÇEŞİTLİLİĞİ VELİOĞLU, E., TOLUN, A.A., ÇENGEL, B., KAYA, Z.
Dünya Bankasınca desteklenen “Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi” kapsamında yapılan bu çalışmada; Bolkar Dağları’nda hedef tür olarak seçilen Anadolu karaçamının (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana) dört populasyonunun (Çamlıyayla, Cehennemdere, Ulukışla ve Gülekdere) izoenzim çeşitliliği çalışılmıştır.
Çalışılan 14 enzim sisteminde 24 aktif zon gözlemlendi. Polimorfizim ortalama %47.9 olarak bulundu. Lokus başına allel sayısı 1.6 civarında olup beklenen heterozigotluk yaklaşık %21 olarak belirlendi. Toplam genetik çeşitliliğin populasyonlar arasındaki genetik çeşitliliğe oranı, ortalama 0.070 olarak hesaplandı. Bu, toplam genetik çeşitliliğin sadece %7’sinin populasyonlar arasında olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Nei’nin genetik mesafe değerleri ile oluşturulan dendogramda populasyonlar arasında belirgin farklılaşma olmadığını göstermektedir.
Son olarak, bulguların değerlendirilmesiyle Bolkar Dağlarında Ulukışla ve Gülekdere populasyonlarının karaçam için “Gen Koruma ve Yönetim Alanı-GEKYA” olarak ayrılması önerilmiştir.
 
 
çevre